Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz


Študijné materiály a oznamy ohľadne predmetov

91000756 - PS - Počítačové siete (Bc-RLD-D-2)
91000764 - ITM - Informačné technológie v manažmente (Bc-RLD-D-2)
91000765 - ITL - Informačné technológie v letectve (Ing-RLD-D-2)

BIS - Bezpečnosť informačných systémov (3-721-2)
OPS - Ochrana počítačov a počítačových sietí (3-725-1)
ZI - Základy informatiky I a II (3-72x-1)


denného a externého štúdia

nájdete na www stránke

http://www.moodle.leteckafakulta.sk/