Na svet v minulosti prišlo veľa dobrých či zlých 8 a 16 - bitových domácich počítačov, avšak dnes sa už na ne spomína v nie najlepšom svetle. Slabý výkon, slabá grafika, slabý zvuk a zastaralosť techniky tvrdo zatemňujú ich skutočné kúzlo. Keď ,,leteli'' tieto počítače, vôbec sa nehľadelo na ich rýchosť, kapacitu pamäte či na dátové nosiče. Pri hraní išlo hlavne o zábavu a nie o drasticky realistické výkriky technológie. Hrateľnosť a zábava boli tie hlavné devízy, ktoré prinútili milióny ľudí skákať s nejasným pajácom po šialených plošinkách na televíznom prijímači. Toto nechápe hlavne mladá generácia počítačových šialencov a v domnení neschopnosti tieto počítače odsudzuje k záhube. Smutné...

Commodore Amiga
Commodore AMIGA

Atari ST
Atari
Computer

Sinclair ZX Spectrum
Sinclair
ZX SPECTRUM
Commodore 64
Commodore 64/128 

Zaujímavé video o prých začiatkoch domácich počítačov u nás :)
Tak spomínajte ...Motto: "Nieje dôležité koľko počítačov sa vyrobilo, ale koľko sa ich zachovalo."

www
Spracoval Jozkoy v roku 1996
Zdroj textov, dát a obrázkov: Internet